Club van 50 euro

Draagt u als lid onze tennis club een warm hart toe? Word dan nu lid van de Club van 50 euro.

Wat is de Club van 50 euro?

De doelstelling van de Club van 50 euro is om dingen of activiteiten te realiseren die niet direct binnen de financiële doelstellingen van de vereniging vallen of niet direct prioriteit hebben, mede omdat de vereniging de benodigde financiële middelen (nog) niet ter beschikking heeft of daarvoor ter beschikking wil stellen.

De club van 50 euro bestaat inmiddels 3 jaar en heeft zichtbaar het volgende gerealiseerd: de verlichte buitenklok, het tv scherm in het clubhuis, subsidie van jeugd activiteiten, de zomerplantjes op het tennisterrein en achter de schermen lief & leed activiteiten. De circa 50 leden van de "Club van 50 euro” leggen 50 euro per jaar in dat kan worden gebruikt om een aantal dringende zaken op te pakken. Er worden doelen gekozen die de vereniging in zijn totaliteit ten goede komen. 90% van het jaarlijks ontvangen bedrag zal worden gebruikt voor de gekozen doelen tijdens een jaarlijkse formele vergadering. Tussentijds worden de leden van de Club van 50 euro geïnformeerd over de realisatie van doelen en de daarmee samenhangende financiële consequenties. De overige 10% zal in kas worden gehouden voor het bijhouden van oa het overzichtsbord in het clubhuis van de Club van 50 euro en voor een jaarlijks gezellig samenzijn.

Lidmaatschapsvoorwaarden:

  • Lid van Tennisvereniging ALTV Zoetermeer.
  • Deelname kost 50 euro per persoon per jaar.
  • Lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en zal jaarlijks worden verlengd tenzij dit voor 1 december schriftelijk wordt opgezegd.

Wat krijgt u daar voor terug?

  • Iedere deelnemer krijgt een naamsvermelding op het Club van 50 euro-bord in het clubhuis
  • Jaarlijks is er een gezellig samenzijn met de leden van de Club van 50 euro.

Aanmelden:

Je kunt je aanmelden bij de bestuursleden van de Club van 50 euro Ernst Stierman en Hans Achenbach.  

Deel deze pagina