Lidmaatschap

Tennisvereniging ALTV Zoetermeer heeft op dit moment 10 tennisbanen en één padelbaan. Met een lidmaatschap kun je gedurende het seizoen van eind maart tot begin december gebruik maken van alle banen en daarnaast deelnemen aan de vele georganiseerde activiteiten. Met een padellidmaatschap kun je alleen gebruikmaken van de padelbaan (baan 6) en de activiteiten die daarop plaatsvinden. Momenteel heeft ALTV geen wachtlijst. Je kunt je dus per direct inschrijven en lid worden.

Contributies 2017

Categorie

Leeftijd op 1-1-2017Contributie 2017
Mini's 4 en 5 € 25
Aspirant junioren A 6, 7, 8 € 50
Aspirant junioren B 9, 10, 11 € 75
Junioren 12 t/m 17 € 100
Aspirant senioren 18 t/m 20 € 130
Senioren 21+ € 180
Daglid 21+ € 130
Donateuren - € 40
Padel junioren* tot 21 €35 (vanaf 1 juli € 25)**
Padel senioren* 21+ €60 (vanaf 1 juli € 45)**

* zonder tennis (tennisleden kunnen gratis padellen)
** DIt zijn actietarfieven voor 2017. Eind 2017, maar voor de opzegtermijn, worden de tarieven voor 2018 bekend gemaakt.

Korting 2017

Als je voor 1 juli lid wordt krijg je als nieuw lid op alle tennislidmaatschappen 30% korting. Na één juli krijg je een korting van 50%. Dit geldt niet voor de padellidmaatschappen.

Pasfoto

Voor het tennispasje is een niet-gebruikte pasfoto (3,5 x 4,5 cm, geen vakantiekiek) verplicht. Deze foto (voorzien van naam en geboortedatum) kun je opsturen naar: ALTV, postbus 7022, 2701 AA te Zoetermeer, of je kunt deze foto (voorzien van naam en geboortedatum) inleveren in het clubhuis bij de bar.

Gezinskorting

Gezinnen (woonachtig op één adres) waarvan ten minste 2 senioren en 2 junioren, of 1 senior en ten minste 3 kinderen lid zijn, komen in aanmerking voor een korting van 10% op de contributie. Deze korting geldt niet als er al een korting is verleend op één van de contributies.

Dagleden

Voor senioren die alleen overdag willen tennissen, bestaat de mogelijkheid van het daglidmaatschap. Hiervoor gelden de volgende regels:
  • Er kan worden getennist op: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur en woensdag van 09.00 - 13.00 uur.
  • Dagleden kunnen niet deelnemen aan toernooien en/of andere evenementen die 's avonds of in het weekend op het park plaatsvinden. Wel als deze evenementen overdag plaatsvinden. Er zijn ook mogelijkheden om elders toernooien te spelen.

Betaling contributie

Leden van ALTV ontvangen een e-mail of sms van ClubCollect om de contributie en eventuele competitiebijdrage te voldoen. Via de meegestuurde link kunt u direct of op een later moment veilig betalen middels iDeal. Lees meer...

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van ALTV loopt van 1 januari tot en met 31 december, en geldt voor één jaar. Het lidmaatschap wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap schriftelijk, per e-mail of via het daarvoor bestemde opzegformulier vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd. Mondelinge opzegging is niet geldig.

Wordt na deze datum opgezegd, dan is de jaarcontributie voor het komende seizoen verschuldigd. Schriftelijk opzeggen geldt dus voor alle leden: senioren, dagleden, dagleden met een zomer-arrangement, 50-plussers en jeugdleden, maar ook voor hen die in welke vorm dan ook voor de vereniging uitkomen in competities en/of toernooien. Mondelinge opzeggingen en opzeggingen gericht aan anderen, zoals trainers, commissieleden of parkbeheerder, worden niet in behandeling genomen.

Deel deze pagina